Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η Επαγγελματική Μάθηση υλοποιείται εντός του σχολείου, στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών των εκπαιδευτικών και σε σχέση με τη συγκείμενη κατάσταση (ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου, μαθητικός πληθυσμός, γονείς, κ.λπ.). Το κάθε σχολείο θέτει μια βασική προτεραιότητα-θεματική, μέσω της οποίας συνδέονται οι ανάγκες της σχολικής μονάδας με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και, ευρύτερα, με την επαγγελματική τους μάθηση. Το σχολείο θα πρέπει να επιλέξει, ως μέρος του σχεδίου δράσης της Επαγγελματικής Μάθησης, τον τρόπο υλοποίησής της, συμπεριλαμβανομένης και της μορφής της επιμόρφωσης που θα υλοποιηθεί στο σχολείο, αξιοποιώντας δράσεις, θεσμούς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις διαγνωσμένες ανάγκες και τους στόχους που τέθηκαν, με σκοπό να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης, και εντέλει την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών.

Οι επιλογές για υλοποίηση του σχεδίου Επαγγελματικής Μάθησης μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

Δράσεις που προσφέρει το Π.Ι. (λειτουργοί του Π.Ι. ή εξωτερικοί συνεργάτες), όπως:

• Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Τα Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αφορά τη μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα από συστηματική πορεία εφαρμογής της μεθοδολογίας έρευνας-δράσης ή άλλης, κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, μέσα από συνεχείς κύκλους διερεύνησης, αναστοχασμού, σχεδιασμού δράσεων, κ.ο.κ.. Με βάση την αρχική διερεύνηση αναγκών της σχολικής μονάδας οι εκπαιδευτικοί, από κοινού, διερευνούν και νοηματοδοτούν το ζήτημα που τους απασχολεί (σε επίπεδο τάξης/σχολείου) στη βάση των δικών τους αναγκών και του συγκειμένου του σχολείου και της τάξης. Επιλέγουν επιμορφωτικές δράσεις και εφαρμόζουν δράσεις στις τάξεις τους με βάση τα δεδομένα της σχολικής μονάδας και των επιμορφώσεων που προηγήθηκαν. Η πορεία παρακολουθείται, αναλύεται και αποτιμάται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, σε συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με τον/την Υποστηρικτή/κτρια Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Κεντρική θέση σε όλα τα στάδια του Προγράμματος λαμβάνει ο κριτικός αναστοχασμός των εκπαιδευτικών για τη λήψη των αποφάσεων.

• Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Τα Σεμινάρια Σχολικής Βάσης έχουν ως στόχο να στηρίξουν τα σχολεία στην προσπάθειά τους να οργανώσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις τους για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση διεξάγονται από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς επίσης από εξωτερικούς συνεργάτες του Π.Ι., οι οποίοι επιλέγονται μέσα από σχετική διαδικασία διαμόρφωσης μητρώου εκπαιδευτών. Η διεξαγωγή γίνεται κατά τον χρόνο λειτουργίας των σχολείων και οργανώνονται με βάση τις διάφορες ομάδες των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Οι ομάδες μπορούν να συγκροτηθούν από εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο ίδιο σχολείο ή σε γειτονικά σχολεία (στήριξη δικτύων σχολείων). Μια από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης των σεμιναρίων βάσης, είναι αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και να συνδυάζουν με επιτυχία τη θεωρία με την πράξη.

• Πρόγραμμα «Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες»

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα και την ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η σχολική μονάδα μέσα από μια κυκλική διαδικασία προχωρεί (α) σε διάγνωση αναγκών σε θέματα ψηφιακών τεχνολογιών χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης το οποίο αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό, (β) στον σχεδιασμό Σχεδίου Δράσης βάσει της διάγνωσης αυτής, (γ) στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και (δ) στην αξιολόγηση της υλοποίησης.  Για να το επιτύχει αυτό, η διεύθυνση της σχολικής μονάδας ορίζει αριθμό Εκπαιδευτικών Πυρήνων, των οποίων ο ρόλος είναι να λειτουργήσουν  ως υποστηρικτές και πολλαπλασιαστές για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι Εκπαιδευτικοί Πυρήνες τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από προγράμματα επαγγελματικής μάθησης και υποστήριξης από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συνεργάτες του.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος τα σχολεία πιστοποιούνται ως καινοτόμα σχολεία για τη σχολική χρονιά. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  http://ksep.e-epimorfosi.ac.cy.

• Πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο»

Το Πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» στοχεύει να εισαγάγει τα σχολεία σε διαδικασία ανάληψης δράσης για την  καλλιέργεια κουλτούρας στη σχολική μονάδα για δημιουργική, υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Με την καθοδήγηση των υποστηρικτών του Προγράμματος, η σχολική μονάδα ετοιμάζει Σχέδιο Δράσης για την ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου μέσα από εργαλεία και δράσεις που προσφέρονται από το Π.Ι. και συνεργάτες του (όπως, για παράδειγμα, την Πολιτική Ορθής Χρήσης, την πιστοποίηση eSafetyLabel, τον διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές, τη Διεθνή Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου).  Τα σχολεία που υλοποιούν με επιτυχία το Πρόγραμμα πιστοποιούνται ως Ασφαλή Σχολεία για το Διαδίκτυο για τη σχολική χρονιά.  Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html.

• Πρόγραμμα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου «Μικροί Εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» 

Μέσα από το Πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται να καθοδηγήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους σε μια διαδικασία ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης για θέματα αξιοποίησης του διαδικτύου δημιουργικά, υπεύθυνα και με ασφάλεια. Οι Μικροί Εκπαιδευτές εκπαιδεύονται από το Π.Ι. και τους συνεργάτες του, για να εκπαιδεύσουν άλλους μέσα από την υλοποίηση δράσεων και τον συνεχή αναστοχασμό για τη δράση τους. Στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ορθές στάσεις απέναντι στις ψηφιακές τεχνολογίες και, παράλληλα, να εκπαιδεύσουν συμμαθητές τους, εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς και την ευρύτερη κοινότητα του σχολείου τους. Οι Μικροί Εκπαιδευτές πιστοποιούνται με την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html.

• Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης «Ενδυναμώνοντας τις μελλοντικές γενιές στην Κύπρο»

Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα νέο παρεμβατικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, το οποίο προσφέρουν εκπαιδευτές του παγκόσμιου μη κυβερνητικού οργανισμού Partners for Youth Empowerment, με την επιχορήγηση του Ιδρύματος Στεφάνου (THE STEPHANOU FOUNDATION CYPRUS). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης και μέσω ενός ολοκληρωμένου και υψηλής ποιότητας μοντέλου παρεμβάσεων, που συνδυάζει την ψυχολογική, γνωσιακή και παιδαγωγική προσέγγιση, αποσκοπεί στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως προς την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Συμβάλλει, επίσης, στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά και να ενδυναμώσουν με τη σειρά τους τη νέα γενιά, ώστε να μπορέσει αυτή να διαχειρίζεται με επιτυχία τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να πρωτοστατεί, επιφέροντας θετικές αλλαγές  στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Παράλληλα, μέσα από εναλλακτικές ομαδικές δραστηριότητες που αφορούν τις εκφραστικές τέχνες, τη βιωματική μάθηση και τη δημιουργική εμψύχωση, το Πρόγραμμα παρέχει στα μέλη του την ευκαιρία για δημιουργική συνάντηση ατόμων για ώσμωση ιδεών, συνεργασία και κοινή ανάληψη δράσεων, από τις οποίες οι νέοι θα αντλήσουν έμπνευση, θα ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους και τις ηγετικές τους ικανότητες. Το Πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί και αξιολογηθεί με επιτυχία σε οκτώ χώρες, ενώ αξιοποιείται από χιλιάδες επαγγελματίες. Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος παρέχονται πληροφορίες για τις δράσεις που εφαρμόστηκαν την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 2016, κατά την οποία λειτούργησε πρώτη φορά το Πρόγραμμα, πιλοτικά, σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, όπως επίσης επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό, σχετικές ανακοινώσεις και εγκύκλιοι.

• Πρόγραμμα αντιρατσιστικής πολιτικής: Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών»

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τα σχολεία όλων των βαθμίδων τα οποία, με βάση τη διάγνωση αναγκών Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών, αποφασίζουν να εστιάσουν στην εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π., «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών». Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιούνται και αξιοποιούνται ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις όπως συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια, Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Προαιρετικά Σεμινάρια. Ο ιστοχώρος για το Πρόγραμμα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ενημερωτικό, επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό για εφαρμογές της αντιρατσιστικής πολιτικής, σχετικές ανακοινώσεις και εγκυκλίους, υλικό από προηγούμενα συνέδρια/ημερίδες, υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις εκπαιδευτικών.

• Υποστήριξη της ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία ή από τρίτες χώρες και Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στη Μέση Εκπαίδευση αφενός σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και αφετέρου σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, πραγματοποιούνται ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις όπως συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια, σεμινάρια σε σχολική βάση, προαιρετικά Σεμινάρια, κ.λπ., αφού προηγηθεί διάγνωση των αναγκών της εκάστοτε ομάδας εκπαιδευτικών. Επιπλέον, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης στηρίζει στις σχολικές μονάδες τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και επιμελείται του ιστοχώρου για το Πρόγραμμα, που ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ενημερωτικό, επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό, σχετικό με τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Το Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες επιμόρφωσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετέχει επίσης σε Προγράμματα ολιστικής προσέγγισης των ζητημάτων ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία μέσα από δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

• Σεμινάρια για Γονείς

Τα Σεμινάρια για Γονείς έχουν ως στόχο να στηρίξουν τους γονείς, αφού αυτοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα σχολικής αποτελεσματικότητας. Τα Σεμινάρια για Γονείς διεξάγονται από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς επίσης από εξωτερικούς συνεργάτες του Π.Ι., οι οποίοι επιλέγονται μέσα από σχετική διαδικασία διαμόρφωσης μητρώου εκπαιδευτών. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων γίνεται κυρίως σε απογευματινό χρόνο και μετά από συνεννόηση με τη σχολική μονάδα. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης των Σεμιναρίων για Γονείς, είναι αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και να συνδυάζουν με επιτυχία τη θεωρία με την πράξη.

• Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης

Τα Προαιρετικά Σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Επιδιώκουν τη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή στις σχολικές μονάδες και αποσκοπούν στη συνεχή προσωπική και επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνεται η σύνδεση του θεσμού του Προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων με τον θεσμό των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και τον ευρύτερο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών. Τα σεμινάρια καλύπτουν θέματα Γενικής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, θέματα Ειδικής Διδακτικής εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής Έρευνας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και ταξινομούνται σε Σεμινάρια Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σεμινάρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Σεμινάρια Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διατμηματικά Σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

• Συνέδρια – Ημερίδες 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου διοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή/και άλλους φορείς ποικίλα συνέδρια και ημερίδες που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών μέσα από εισηγήσεις διακεκριμένων ειδικών, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και εργαστήρια.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους τις πιο πάνω σειρές επιμορφωτικών δράσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας (π.χ., Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Σεμινάρια για Γονείς) είτε σε ατομικό επίπεδο (π.χ., Προαιρετικά Σεμινάρια, Συνέδρια – Ημερίδες).

Δράσεις που διοργανώνονται από άλλους φορείς ή από το προσωπικό του σχολείου (ενδεικτικά):