Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

Phone
22402377
22402378
22402387

email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ypp 4516, ημερ. 6/9/2016), όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων παγκύπρια καλούνται να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο.

Στη διαδικασία αυτή εμπλέκεται ολόκληρη η σχολική μονάδα και τη γενική ευθύνη έχει η διευθυντική ομάδα. Σε κάθε σχολική μονάδα ενδείκνυται να οριστεί ένας/μία Συντονιστής/στρια ή ευρύτερη ομάδα συντονισμού, ρόλος των οποίων είναι η διεκπεραίωση συγκεκριμένων καθηκόντων. Συστήνεται να οριστεί ως Συντονιστής/στρια πρόσωπο που κατέχει θέση Β.Δ. ή Β.Δ. Α΄.

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του Συντονιστή/στριας είναι:

  • άμεση επικοινωνία με το Π.Ι.,
  • καταχώριση στοιχείων στην ηλεκτρονική πύλη Επαγγελματικής Μάθησης του Π.Ι.,
  • οργάνωση και συντονισμός των δράσεων του σχολείου (διάγνωση αναγκών, σχεδιασμός και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, απολογισμός),
  • παραχώρηση πληροφόρησης και ευκαιριών επιμόρφωσης προς τους συναδέλφους,
  • διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος του σχολείου για την υλοποίηση των δράσεων,
  • στήριξη των συναδέλφων σε τυχόν δυσκολίες, προβληματισμούς, εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν,
  • παροχή ευκαιριών αλληλεπίδρασης μεταξύ των συναδέλφων.

Η Επαγγελματική Μάθηση εκπονείται και υλοποιείται μέσω ενός Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών/μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας, στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων κάθε σχολείου. Η ετοιμασία και η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένα στάδια:

α) διάγνωση αναγκών και επιλογή θέματος,

β) καταρτισμός και υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, καθώς και

γ) απολογισμός των δράσεων συνολικά.

Οι πιο πάνω σύνδεσμοι οδηγούν σε επιπρόσθετες πληροφορίες για το κάθε στάδιο.

Σε μεγάλες σχολικές μονάδες είναι δυνατό να οργανωθούν επιμέρους ομάδες εργασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, που θα καταγράφουν και θα ενημερώνουν το Σχέδιο Δράσης μέσω του/της Συντονιστή/στριας Επαγγελματικής Μάθησης.