Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει ημερίδα σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 από τις 9:00 – 14:30 στο Αθλητικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου στα Λατσιά. Την έναρξη εργασιών της ημερίδας θα κηρύξει ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Ανδρέας Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν από εκπαιδευτικούς καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος πιλοτικών‐ερευνητικών εφαρμογών.

Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι τρεις βραβευθείσες εφαρμογές του διαγωνισμού που προκήρυξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Microsoft Κύπρου, ενώ όλες οι εργασίες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό θα παρουσιαστούν υπό μορφή αφίσας (poster session).

Στην ημερίδα, οι ερευνητές που ανέλαβαν την αξιολόγηση του Προγράμματος Πιλοτικών – Ερευνητικών Εφαρμογών θα παρουσιάσουν σχετική εισήγηση, καθώς και ο προσκεκλημένος ομιλητής της Microsoft, κ. Teodor Milev.

Η ημερίδα απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στα στελέχη της εκπαίδευσης (επιθεωρητές και διευθυντικά στελέχη σχολείων) που ενδιαφέρονται και εμπλέκονται στην εφαρμογή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

• ενημερωθούν για θέματα ΤΠΕ μέσα από επιστημονικές παρουσιάσεις,

• παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σε σχέση με τις 10 πιλοτικές/ερευνητικές εφαρμογές για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ που εφαρμόστηκαν σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου το Φθινόπωρο του 2009,

• παρακολουθήσουν παρουσιάσεις για εφαρμοσμένες μαθησιακές δραστηριότητες με την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό που προκήρυξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τη Microsoft.

Την ημερίδα χρηματοδοτεί η εταιρία Microsoft στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί το Νοέμβριο 2009.

Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2010, 12:00 τα μεσάνυχτα. Στην ημερίδα μπορούν να συμμετέχουν 250 εκπαιδευτικοί. Με τη συμπλήρωση του αριθμού, η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων θα κλείσει.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Στο τέλος της ημερίδας θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες γεύμα.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Αίτηση