Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (Υ.Α.Π.) άρχισε τη λειτουργία της το 1979 με μεμονωμένες αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
Αρχικά λειτούργησε ως ανεξάρτητη υπηρεσία για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης:
  • το 1986 για τη Μέση και την Τεχνική Εκπαίδευση
  • το 1993 για τη Δημοτική Εκπαίδευση.
Από το Μάιο του 2002 τέθηκε κάτω από ενιαία διοίκηση και ενσωματώθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
ΥΑΠ

Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ηλεκτρονικές παραγγελίες
2014-2015

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων, Τετραδίων, Επίσημων Βιβλίων και Εντύπων για τη σχολική χρονιά 2014-2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων, Τετραδίων, Επίσημων Βιβλίων και Εντύπων για τη σχολική χρονιά 2014-2015

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων για τη σχολική χρονιά 2014-2015
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το βιβλίο Αρχαία Ελληνικά, Γ΄ Γυμνασίου «Κύκλωψ», το έχετε παραλάβει την παρούσα σχολική χρονιά 2013-2014. Παρακαλείστε, να μην το παραγγείλετε και να το φυλάξετε στο σχολείο για να χρησιμοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά 2014-2015.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων για τη σχολική χρονιά 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Ε.Δ.Β. ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

Έντυπα συμπληρωματικών παραγγελιών βιβλίων 2014-2015

ΔΗΜΟΤΙΚΑ   ΓΥΜΝΑΣΙΑ   ΛΥΚΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Οδηγίες παραλαβής βιβλίων

Οδηγίες παραλαβής βιβλίων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οδηγίες παραλαβής βιβλίων Μέσης Εκπαίδευσης


Ηλεκτρονικές παραγγελίες
2013-2014

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων, Τετραδίων, Επίσημων Βιβλίων και Εντύπων για τη σχολική χρονιά 2013-2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων, Τετραδίων, Επίσημων Βιβλίων και Εντύπων για τη σχολική χρονιά 2013-2014

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων για τη σχολική χρονιά 2013-2014

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων για τη σχολική χρονιά 2013-2014


Υλικό επιμόρφωσης για ηλεκτρονική παραγγελία και ενδεικτικά απολυτήρια