Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σημειώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) έχει ετοιμάσει νέο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών και διαχείρισης των προγραμμάτων του. Παρακαλούμε όλους όσοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε πρόγραμμα ή σεμινάριο, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής (π.χ. Προαιρετικά σεμινάρια, Πρόγραμμα Release), όπως ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών τις δηλώσεις συμμετοχής τους σε σεμινάρια.

Για να ελέγξετε τη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να εισέλθετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών www.pi-eggrafes.ac.cy και επιλέγοντας το «Αρχείο Δηλώσεων» μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις που έχετε κάνει στα διάφορα σεμινάρια.

Στην περίπτωση που στο Αρχείο Δηλώσεών σας δεν υπάρχουν οι δηλώσεις για τα σεμινάρια που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλείστε όπως υποβάλετε, εκ νέου, αίτηση για το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει.

Eιδικά για τα Προαιρετικά Σεμινάρια, παρακαλείστε όπως προσέρχεστε στο σεμινάριο ΜΟΝΟ εάν έχετε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής (e-mail).

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλ.22402351 και 22402377.

 

Εγκύκλιος