Διεξαγωγή έρευνας
στην Κύπρο

Εκπαιδευτικό
υλικό

Συχνές ερωτήσεις

Αρχεία δεδομένων
έρευνας TIMSS

Νέα - Ανακοινώσεις

Ιανουάριος 2015

Συναντήσεις Σχολικών Συντονιστών

Παρουσίαση

Συνάντηση Σχολικών Συντονιστών Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Δευτέρα 12.1.15. 10:30-12:30. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία

Συνάντηση Σχολικών Συντονιστών Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Τετάρτη 14.1.15. 10:30-12:30. Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Λεμεσός


Ιούνιος 2014

Δειγματικό Δοκίμιο Εξάσκησης στα Μαθηματικά

Δειγματικό Δοκίμιο Εξάσκησης στις Φυσικές Επιστήμες


Μάρτιος - Απρίλιος 2014

Διεξαγωγή της Πιλοτικής Φάσης της Έρευνας


Φεβρουάριος 2014

Παρουσίαση της έρευνας σε επαρχιακές συναντήσεις Διευθυντών

Η διεθνής έρευνα TIMSS 2015

Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (IEA) είναι μία διεθνής Έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε το 1995.

Η έρευνα TIMSS διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και εξετάζει δύο γνωστικά αντικείμενα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Πραγματοποιείται στη Δ΄ Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου. Μια παράλληλη έρευνα, η TIMSS Advanced, μετρά την επίδοση μαθητών Γ΄ Λυκείου και κατά το 2015 θα υλοποιηθεί για 3η φορά (1995, 2008, 2015). Η συμμετοχή της Κύπρου στην Έρευνα TIMSS 2015 αφορά μόνο στον πληθυσμό της Δ΄ Δημοτικού.

Περισσότερα...

Ενημερωτικό Υλικό

Επιλέξτε τους πιο κάτω συνδέσμους για να δείτε το ενημερωτικό τρίπτυχο και την αφίσα του Προγράμματος.

Αφίσα Τρίπτυχο