Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού

Το Πρόγραμμα του Λειτουργικού Αλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται με επιτυχία από το 2007 σε παγκύπρια βάση από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (KEEA). Το εν λόγω Πρόγραμμα αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι σε διάφορα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εμπλακούν σε κατάλληλα προγράμματα στήριξης.

Το Πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού ο εντοπισμός των μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) να δημιουργήσει, έγκαιρα, παρεμβατικά προγράμματα στήριξης των παιδιών αυτών, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Κατά συνέπεια, το παρόν Πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, το Πρόγραμμα απευθυνόταν μόνο σε μαθητές Στ΄τάξης Δημοτικού, ενώ τη σχολική χρονιά 2011-2012 για πρώτη φορά έχει διεξαχθεί και στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού.

Περισσότερα...

Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για πρόσβαση στην πλατφόρμα του Προγράμματος.

Πλατφόρμα

Ενημερωτικό Υλικό

Επιλέξτε τους πιο κάτω συνδέσμους για να δείτε το ενημερωτικό τρίπτυχο και την αφίσα του Προγράμματος.

Αφίσα Τρίπτυχο