Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

 Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching
 

Xρήσιμοι σύνδεσμοι

www.bildungsmanagement.net

 www.seed.manchester.ac.uk/subjects/education/research/cepal/proflearn/ 

 www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/proflec/index.html 

www.au.dk/en/  

www.pedag.umu.se/english/education/

www.departamento.us.es/ddoe

 www.griffith.edu.au/education  

www.muni.cz/research/projects/22503 

www.peabody.vanderbilt.edu/ 

 www.llp.org

New Page 1