Ημερίδα με θέμα:

Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία

Πρόσκληση

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
8:30 π.μ. - 2:30 μ.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία

Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»