Ημερίδα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

21.05.2016

ΥΠΠ: Ιδιαίτερη έμφαση στη τεχνολογία και την ασφάλεια του διαδικτύου
Εισαγωγή και αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

Βίντεο

Ετήσια ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Ετήσια ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στη μαθησιακή διαδικασία

Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο
Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο