Ημερίδα

Το ψηφιακό σχολείο στην Ελλάδα: διαδραστικά σχολικά βιβλία, ψηφιακά αποθετήρια «ΦΩΤΟ∆ΕΝΤΡΟ» και ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα «e-me»
Ελίνα Μεγάλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

Slovenian policy i ICT and key achievements
Nives Kreuh, Head of e-Learning, National Education Institute, Slovenia

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα
Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η Μονάδα ΤΠΕ και το «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης (ΣΥΥ)» στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Παντελής Παντελή, Προϊστάμενος Μονάδας ΤΠΕ, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ
Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης (ΚΑ) ΠΑΙζω - ΠΑΙδί - ΠΑΙδεία
Αλέξανδρος Κοφτερός
Έφη Δαρείου>
Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα Στροβόλου Αποστολή στον Άρη - αξιοποίηση ηλιακών συλλεκτών και τρισδιάστατης εκτύπωσης για δημιουργία εξερευνητικού οχήματος
Αχιλλέας Καπαρτζιάνης
Νικολέττα Ξενοφώντος
Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού Εφαρμογή Τεχνολογικά Υποστηριζόμενου Μαθησιακού Περιβάλλοντος που Ενσωματώνει Εικονικό Πειραματισμό
Χριστίνα Αριστοδήμου
Γιώργος Ιακώβου
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού Η Ιστορία συναντά τη Φυσική με Φόντο την Αρχαιότητα
Θεοδώρα Κακουρή Λύκειο Αραδίππου Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων δικτύων χρησιμοποιώντας λογισμικό προσομοίωσης με συνεργατική μέθοδο
Ιφιγένεια Παναγίδου-Βερέλ
Λευκή Ζάκου-Κιρκιλλή
Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού Λάρνακας Skype «μυστήριο»