Ημερίδα με θέμα:

Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία

Πρόσκληση
Επικοινωνία: 22402370/22402354

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016
9:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία

Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»

Εγκύκλιος

Ιστοσελίδα Καινοτόμων Σχολείων

Ιστοσελίδα Ασφαλούς Σχολείου για το Διαδίκτυο

Ιστοσελίδα Μικρών Εκπαιδευτών για το Διαδίκτυο