Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο
webpage
euflagΤο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στo πλαίσιo του προγράμματος SaferInternet και του έργου Cyberethics
Η ιστοσελίδα έχει μεταφερθεί: http://www.young-coaches.cyberethics.info/